Boligpolitikk for folk flest.

Et av de viktigste betingelsene for å ha muligheter til et godt liv, ligger i en brukbar bolig. For folk flest.

En sosial boligpolitikk. En bolig til å leve i og med, et sted å være. En boligpolitikk for unge mennesker i etableringsfase. En boligpolitikk for folk som sliter, midlertidig eller permanent. En boligpolitikk som gjør det mulig både å eie og leie. En boligpolitikk som setter folks behov for å bo som grunnleggende, ikke spekulanters behov for å tjene penger. En boligpolitikk som tar høyde for at boligbehov- og drømmer kan være forskjellige i ulike livsfaser og situasjoner.

En slik boligpolitikk krever at omsetningen av boliger dels holdes utenom det vanlige markedet. Vi må ha en prisregulert boligsektor, der boligbyggelag og Husbank får sentral rolle.

En slik boligpolitikk ville trolig også være et godt samfunnsmessig virkemiddel i rusomsorg, i arbeidet for en god skole, i eldreomsorg, i integreringsbestrebelser.

Det beste politiske utspillet på dette feltet finner jeg så langt hos Rødt. «Det er på tide at Norge skaffer seg en boligpolitikk,» sier Bjørnar Moxnes, som tar utgangspunkt i en rapport fra Manifest analyse knyttet til internasjonale erfaringer med sprekkende boligbobler. Med Irland som eksempel på spekulasjondrevet privat boligbygging og finansiering (kunne vel også vært Spania) – og påfølgende sammenbrudd.

http://bjornarmoxnes.blogspot.no/2012/12/sosial-boligpolitikk.html

http://manifestanalyse.no/-/bulletin/show/769416_uriktig-framstilling-av-irland-rapport

http://www.dagbladet.no/2012/12/13/kultur/debatt/kronikk/boligpolitikk/boligboble/24810752/

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


ni × 4 =