Før veven rakner

Veving kan være så mangt, tenker bestefar. Knapt halvvåken i senga når bestemor er på vei til dagens økt ved vev i lokal låve. Renning er klar, satt opp med solid tråd. Hovling er dagens dont. System som gjør det mulig å slå nye tråder inn i renningen så de kan veves sammen til vakre mønstre. Kanskje med ulike farger i trådene.
Det tar tid å sette opp vev. Krever ferdighet, tålmodighet. Mønstre for innslag krever godt blikk. Husets veverske dekker det hele. Vevnadene blir vakre og solide.
Oppsett av vev kan fort gå feil, har bestefar skjønt. Blir det for stramt eller løst går det dårlig. Tråd kan ryke. Mønstre for hovling kan misforstås så alt må gjøres om. Før skytler og trøer kan settes i gang for innslag til mønstrene man så for seg.
Ulne morgentanker spinnes mens bestefar våkner. Spinner rundt en ugrei verden, men også hverdagsgleder. Tvinner inn tråder fra egne og andres hverdag, kanskje gjennom den daglige sankingen av aviser, fagbøker og dikt. Eller plukket opp på den urolige verdensveven, nettet. Forsøk på å se sammenheng i samfunnsveven der vi alle bidrar litt til at skytler kan gå og gå, og veven bli fin.
Nye samfunnsvever settes opp nå om dagen. En gjennom statsbudsjettet. En annen gjennom TISA: internasjonale frihandelsforhandlinger om tjenester. Helse, undervisning, vannforsyning, lov- regel- og avataleverk. Slikt som har fungert som solid renning og grunnlag for varierte innslag i norsk samfunnsvev gjennom generasjoner. Forutsetninger for forvaltning av felles naturressurser, trykke- og talefrihet, rett til arbeid, helse, utdanning.
Veven regjeringen setter opp er selvsagt med mønster i blått. Renningstrådene blir også blå. Svakere tråder, knyttet til miljø- og forvaltning av fellesressurser, arbeidstakerretter, til fri meningsutveksling.
Oppsett av ny internasjonal vev, TISA, var aldri valgtema. Oppsettet har nok bare én farge, ett mønster: Økonomisk vekst for storkapital. Blå vevkjerringer er tause om oppsetting og mønster. Nett veves for konkurranse om fangst og utbytte. For de få. Med blå renning, blå innslag, blir nettet knapt synlig. Folk flest kan fanges lettere. Feil i oppsett av mønster kan vanskelig gjøres om.
Grunnleggende tråder knyttet til medbestemmelse og demokrati kan raskt ryke i vevene som settes opp nå.

Publisert på baksida Klassekampen 8.11.14

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


syv × 3 =