Innvandring og «etniske nordmenn»

I dagens Aftenpost sto å lese at «etniske nordmenn» blir minoritet i Oslo innen 28 år. Det sto under ingressen «Her er BBs faktafeil», og sies å være underbygd ved samtaler med «eksperter» som Aftenposten har hatt.

Du verden, tenkte jeg, har Statistisk Sentralbyrå (SSB) begynt å operere med kategorien «etniske nordmenn» nå? Jeg gjorde en rask sjekk rundt på SSB sine nettsider knyttet til innvandring og fant ikke noen slik kategori. Derimot fant jeg en meget nøktern og opplysende liten artikkel av en medarbeider om definisjoner av kategorier knyttet til innvandring fra noen få år tilbake: http://www.ssb.no/ssp/utg/200804/14/ , og problemstillinger knyttet til bruk av slike kategorier.

Jeg fant også at framskrivingene til 2040, som trolig var Aftenpostens utgangspunkt, dreier seg om to sammenslåtte kategorier av seks hos SSB: Innvandrere (folk som har vandret inn til landet), samt norskfødte barn av innvandrerforeldre. Av de som faller inn under disse to kategoriene er omtrent halvparten Europeiske iflg SSB.Verdensdel er også knyttet til innvandringskategorier.

Om «etniske nordmenn» i Aftenpostens oppslag kan bli minoritet innen 2040 er det ikke minst fordi det kommer så mange svensker, dansker, polakker og tyskere hit. Fortsetter økonomi- og klimagalskapene internasjonalt kan bildet trolig fort bli endret.

Strengt tatt burde vel ikke barn, født og oppvokst i Norge regnes som innvandrere i det hele tatt? De har jo rett og slett ikke valgt å vandre inn i dette landet. At alle som har norsk statsborgerskap definisjonsmessig er norske, burde også være en selvfølge. Er de norske så er de norske – med plikter og rettigheter slik dette samfunnet til envher tid er organisert. Setter man seg ut over, eller øver vold i forhold til sine plikter, tar seg rettigheter – stilles man til ansvar og for retten. Uansett stamtavle hudfarge eller tro.

Begrepet «etnisk» blir ganske rart knyttet til innvandrerstatistikk, slik åpenbart BB og hans like gjør (og Aftenposten vel kommer i skade for). Oftest brukes begrepet nok om folkegrupper som har noen felles kulturelle kjennetegn, og der kriterier plukkes litt etter forgodtbefinnende. Skal man være edruelig biologisk, som Dag Hessen anbefaler, er vi alle dypest sett afrikanere (Twitter i dag), og med slik innsikt kunne mange konflikter vært unngått.

Hvilke kriterier skulle knyttes til «etnisk norsk» Er det en bestemt religionstilhørighet? Er det hud- hår eller øyenfarge? Er det språkkunnskaper? Er det kjennskap til eller bruk av bestemte klær? Er det bestemte matvaner? Er det bestemte næringsveier og arbeidsmåter, skikker og tradisjoner? Litt av alt i tilfeldig blanding? Er det kunnskap om verdigrunnlaget i en liberal, demokratisk rettstat, eller kanskje aksept av det samme som gjør det mulig å karakterisere noen som «etnisk norsk?»

Det er også høyst uklart hva man skulle trenge kategorien «etnisk norsk» til. Til å skille mellom «vi» og «dere»? Til inkludering og ekskludering? Knyttet til kriterier for norsk særpreg og kultur? Det legges ned en del arbeid i å ivareta norsk historie, ulike nasjonale byggeskikker, musikk- håndverk, mat- og klestradisjoner. Norsk kultur. Fint det. Men de som ikke forholder seg særlig til slike skikker, eller i begrenset grad tar dem i bruk kan vel ikke dermed ekskluderes fra det norske «vi»? Hva med dem som bruker mye tid foran skjermen til «World of warcraft» og amerikansk voldsporno, som i matveien foretrekker pølser, øl og pizza og helst lytter til svenske danseband, amerikansk sviskepop eller country og går kledd i amerikansk dongery og T-shirts produsert i Asia? Som skriver innvandrerhets på dårlig norsk i bloggene sine? Representerer de norsk kultur og det som er «etnisk norsk»? Selvsagt. De også. Mangfold.

Leker man litt med karakteristikker og kategorisering knyttet til «etnisitet» ser man kjapt hvor tøvete det kan bli. Hvis «etnisitet» skulle være knyttet til religion: Hvilke religioner skulle fungere ekskluderende? Skal vi droppe et begrep om religionsfrihet? Hva med barn født i Norge av norskfødte foreldre som er muslimer, jøder, buddhister, katolikker osv og som snakker språket flytende, bidrar til samfunnets produktivitet og respekterer den liberale rettsstatens grunnleggende verdier? Om aksept av plikter og rettigheter i en liberal, demokratisk rettstat skulle være definerende trekk ved å være «etnisk norsk», burde BB kanskje være ekskludert som nordmann, på linje med likesinnede? Det er det ingen grunn til. Det er bare grunn til å gi ham den strengeste straff, fordi han har satt seg ut over, øvd vold mot og satt seg utenfor den samme rettstatens grunnleggende verdier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


9 × en =