Ny kvinnedag

8. mars 2014

Noe av det forunderlige med å bli eldre, er at alt går fortere rundt samtidig som alt går treigere og seinere. En av gutta i veterankorpset hilser alltid vennlig når vi går fra hverandre etter mandagsøvelsen: ”God helg!” For det blir veldig fort mandag igjen. Kvinnedagen, 8. mars kommer som jula mer plutselig på både kjerringer og gubber ettersom åra går.

Bestefar mimrer gjerne litt om hverdagslige små forsøk på arbeids- omsorgs- og karrieredeling fra yngre dager når Kvinnedagen dukker opp. Gamle likestillingsseire.
Denne gangen kan det visst være på sin plass å markere at sånne seire ikke er gitt. Et ganske solid lovverk ivaretar både kvinnens selvbestemte rett til å beslutte om liv de første 12 ukene av et svangerskap og retten til liv. Det skal tungtveiende grunner til svangerskapsbrytelse etter 12 uker. Veiledning skal sikres. At noen, som velger jobb i helsevesenet der slik veiledning er en del av jobben, skulle velge å se vekk fra et menneske som ber om, trenger hjelp – virker underlig. Å veie liv mot liv slik. Det å avbryte et svangerskap blir aldri noen enkel avgjørelse. Uansett, etter bestefars erfaring.

Blir gjerne å finne i toget i morgen. Egentlig like gjerne under en klimaparole. Klimautviklingen truer ufødt liv og tukling med skaperverket i den helt store skalaen.
I Grunnlovsåret, kan godt Lovens §110b om bærekraftig utvikling også sees i et likestillingsperspektiv.
Driverne, de som trekker i systemtrådene som bidrar til økonomiske pyramidespill, klimakollaps og undergraving av §110b er helst: Finansrytterne, investorene, de multinasjonale monopolistene, lobbyistene og avtalebyråkratene, krigsherrene- og profitørene, narkobaronene (og de mer alminnelige økonomene). Det dreier seg stort sett om nokså enkjønnede grupper. Når det kommer til penger går det for alvor på livet løs. Det står helst menn bak. Ganske få menn.
Når rettigheter knytta til endringer i avtaleverk, arbeidstidsordninger, arbeidsmiljø dreier det seg nesten alltid også om kvinnekamp. Nå også – med utdanning, helse og omsorg i front. Kvinneyrker.
Skjønner kvinner bedre enn menn at liv må ha forrang for finans og profitt om de er på kollisjonskurs? Bestefar er ikke helt sikker. Det er signaler i dagens politiske bilde som kan svekke inntrykket. At vi trenger ny økonomisk tenkning om liv skal være laga, er nokså åpenbart.
En tenkning som er basert på å ivareta og forvalte naturen vi er en avhengig del av, som er knytta til produktivt vedlikehold og omsorg. Som er knytta til fordeling av arbeid og verdiskaping, plikter og rettigheter – på måter som sikrer tilnærmet likeverdighet. Der alle er med. Vi er fortsatt ikke der. Mange grunner til å gå i tog. For å feire og forsvare det som er oppnådd. For å gratulere med dagen, for å komme videre, for gubbene også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


8 × = seksti fire