Ny regjering på vei. Blåblått – eller?

I løpet av helga diskuterte vi også mulig utfall av regjeringsforhandlingene i heimen. Hvilke tips hadde vi? Bestefars formodninger gikk i retning av at Høyre og FrP ville danne regjering. Syntes det var mulig å lese ut fra ulike fellesbilder formidlet i media. Bestemor supplerte med at det nok i tillegg ville komme en felleserklæring om støtte fra KrF og Venstre. Begge fikk rett.

I løpet av kvelden er felleserklæringen hurtiglest. Det virker på bestefar, som slett ikke var spesielt lykkelig for valgutfallet, som om erklæringen er formulert slik at den kan svelges av svært mange.
Det er umiddelbart vanskelig å se hva Arbeiderpartiet skulle vært uenig i, eller nesten SP og SV for den saks skyld. Det kan virke som om de to partiene som ikke går med i regjering har gjort en god jobb. På et vis understrekes bestefars synspunkt om at det er lite som skiller i norsk politikk.
Her er likevel kantene rundere, tilsynelatende mer rosagrønne enn forventet. Det må sies.

Miljøspørsmålene ser ut til å være kommet bedre ut enn bestefar hadde trodd i sine betraktninger før valget. At det ikke blir konsekvensutredning og forberedelse til oljeutvinning i LoVeSe, kan synes som en tydeligere seier for miljøet enn en rødgrønn regjering ville klart. Men var kanskje enklere enn man gjerne tror. Markedet har helst kommet konsekvensutredningen i forkjøpet. De som vokter aksjemarkedene har sett en stund at olje- og gass ikke framtrer som vinnere i markedet. Det er fornybar energi som kommer til å gjelde. Egentlig ikke så vanskelig å si nei til LoVeSe- utredning når sannsynligheten øker for at det koster mer å utrede og utvinne enn det man kan regne med å selge produktet for….(Hvorfor en miljøvernbase/oljevernbase i LoVe hvis området skal ligge i fred?)
Like viktig er det kanskje å ha penneført en erklæring om at kloden skal overleveres i minst like god stand som da man overtok den fra forfedrene. At man bygger politikken på forvalteransvar og føre-var-prinsippet. Det er i godt samsvar med Grunnlovens § 110b. Vi kan visst vente oss en offensiv
politikk i forlengelsen av IPCC sine påvisninger!!? Kanskje også en bevisst vridning av Oljefondets/Pensjonsfond utland sine aksjesatsinger over mot fornybar energi, vekk fra versting-satsingene på ikke-fornybar energi i stor skala (kull, skifer- og tjæresandsolje, gass)? Systematisk satsing på grønne arbeidsplasser?
At handlingsregelen ligger fast, at overskudsmidler fra oljefondet i større grad sluses til investeringer i kunnskap og infrastruktur høres bra.

Selvsagt er det mye en kan lure på. Formuleringene er såvidt allmenne og runde at mye vil avhenge av hvordan begreper vil bli avgrenset og definert. Hvordan de vil omsatt i praktisk og konkret virkelighet.
En kan saktens lure litt på alt det ikke står noe om. Kulturliv og media er blant dem som fortsatt kan lure. Men få vil vel eksempelvis være uenig i at man bør ha respekt for kunnskap, at kunnskap og kompetanse er viktig både for den enkelte og samfunnet som helhet. Så spørs det – hva man vil legge i kunnskapsbegrepet. Hva man vil legge i «lærerløft.» Hvordan man vil legge til rette samspillet mellom arbeidsliv og kompetanseutvikling. I hvilken grad man vil gi lærerne tid og rom til faktisk å være lærere. Lista kan gjøres lang.
Mange vil være glad for at avtaleinstituttet i landbruket opprettholdes. Det er å håpe at de nye kostene vil satse på å ta hele landet i bruk. Det gir interessante utfordringer både i forhold til EU/EØS og kommunereform. Det sies fint lite om arbeidslivet. Det skal «lønne seg å jobbe.» Men kanskje helst for de formuende – om en leser videre i samme punkt om redusert formuesskatt, arveavgift osv. ? Interessant er at kampen mot svart arbeid forsterkes – og at FrP er med. Det skal dels gjøres ved ROT- fradrag, altså skattelette om rehabilitering, ombygging og tilbygg gjøres ved full innrapporting, ikke svart. Vel en Senterparti-sak egentlig?
Det er duket for OPS- prosjekter i veibygging. Noe bestefar er mer enn skeptisk til.
På en måte åpner erkæringen for nesten hva som helst. Men bare nesten. Det kan bli mer interessant å følge, kanskje mer utfordrende for de avgåtte rødgrønne enn bestefar hadde tenkt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


+ 6 = ni