På valgmøte i Groruddalen.

Bestefar ble oppmerksom på et lokalt valgmøte sist tirsdag gjennom lokalavisa. Ble litt nysgjerrig og sykla ned til sin gamle skole for å overvære. I en bredt oppslått artikkel i avisa fredagen før, gikk det fram at sakene man forventet svar fra politikerne på, helst var lokale: Situasjonen rundt nedlegging av Aker sykehus, av Huken pukkverk og OL- satsing. Velkjente saker der lokalavisas spalter har vært åpne. Avisredaktøren, en utrettelig forsvarer av smått og stort som angår området, var prominent til stede. Med fotograf.
Det var ikke mange som hadde møtt opp i den lille aulaen. Ni oppmøtte partirepresentanter utgjorde nesten halvparten av de tilstedeværende. Ikke just et varslel om stormende politisk interesse før valget. Det ble et lett kaotisk, sjarmerende lite arrangement i regi av den lokale «Foreningen Kunnskap og Kultur i Groruddalen.»
Det drøyet litt med å komme igang, og god anledning til vennlig småprat med naboer og kjentfolk i forkant. Mellom sånne som ikke skulle sitte i panelet, men som bestefar dels har fylt små lokale politiske utvalgs-hull med gjennom alle år. FrP – eren som bestefar hadde et utmerket forhold til da vi satt sammen i et skoledriftsstyre, den frafalne SV-eren som det har vært morsomt å diskutere litt med. Den frittgående Høyre-ildsjelen gjennom alle år. Det slo bestefar at det lå en undertone av politiske skuldertrekk i samtalene. Tverrpolitisk. Entusiasme på sparebluss.

Fire av partiene, AP, SV, KrF og Høyre var representert ved politikere fra dagens fremre rekker. Kanskje hva man forsiktig kunne kalle «profesjonelle politikere.» Ingen nevnt (ved navn), ingen glemt. Høyre med en ung, kanskje kommende profil, nå med kommunestyreplass. SV og KrF med voksne sentrale kandidater på valglistene. Den lokale Ap- stortingsrepresentanten, panelets fremste politiker, kom syklende til møtet. Yngre krefter fra Rødt, FrP og SP, to voksne menn fra MDG (miljøpartiet de grønne), en fordums, eldre bypolitiker fra Venstre, en eldre stillferdig mann fra Demokratene. Det var vel alle.

De virket vennlige og velmenende, snakket greit.Venstremannen ga kanskje mest inntrykk av pliktopptreden. Den unge SP-eren ble på et vis sittende litt i et tomrom i midten selv om han snakket vel for seg. Ungdomspolitikerne fra Rødt, FrP ivrige, kanskje litt hodestups. MPG-erene virket litt uvant med panelformen. Bestefar nærer ingen politikerforakt, selv om han mener mye om mangt. Synes det er fint at de står fram og prøver. Vet godt at det kan være ugreit å snakke høyt og velformulert ved sånne anledninger. Det er nok derfor han ofte nøler med å gjøre det sjøl.

De fire mest «profesjonelle» snakket utvilsomt best for seg i den innledende runden.
AP, SV og KrF var skjønt enige om verdien av Groruddalssatsingen og spleiselaget mellom stat og kommune. SV, Rødt og MDG, var enige om kollektivtransport. De forsvarte Aker, noe også FrP gjorde. Og AP-representanten hadde kjempet en heroisk kamp for Aker, men kanskje på siden av eget parti. Integrering var en merkesak. OL snakket han ikke om. Heller ikke Huken ut over en beklagelse over hvor komplisert det hele var, omtrent som KrF. OL sto ikke på ønskelista til SV, Rødt og MDG. Mens Høyre, FrP og Venstre ville ha OL. Mye økonomi, mulig business, brød og sirkus å tilby der.
Både SV, Rødt, MDG og FrP ville ha variert boligbygging i dalen. Det var ingen som forventet at noen snakket om klima, olje og gass. Det gjorde da heller nesten ingen. MDG og SV sneiet innom som unntaket. En av de to MDG – mennene forsnakket seg forhåpentlig da han hevdet å være «mot materielt forbruk.» Heller ikke han har vel tenkt å leve på tanker om luft og kjærlighet? Men at konsum- og økonomisk vekstforståelse rir oss som en mare kunne vi nok enes om han og jeg.
Og vi veit jo at AP, Høyre og FrP vil investere i, og svi av olje og gass i høyt tempo.
(Var det forresten noe parti som stemte konsekvent mot åpning for oljeleiting i Barentshavet nylig? Blir de ikke alle haleheng i klimasaken når det kommer til stykket?).

Høyredamen hadde bommet på forhåndsforberedelsene og de lokale sakene. Hun hadde satset på «skole og kultur» ut fra navnet på arrangøren. Markedsførte den «fantastiske Osloskolen» med sitt skarpe fokus på resultatmål og testresultater. Forankret det til og med forskningsmessig i Hattie.
Det var da bestefar hørte det at han skjønte det ikke var mulig å holde munn, alle betenkeligheter til tross. Han har litt egenerfaring i feltet.
Det er riktignok ingen lokal sak. Men de viktigste sakene, med klimasaken som den viktigste, er jo ikke lokale. Selv om den globale utviklingen kan gi voldsomme lokale utslag for kommende generasjoner. Selv om man, ved å dra teppet vekk under enhetsskolen, nok vil bidra til at den «norske modell» vil vakle ytterligere. Bidra til økte forskjeller i fordeling av muligheter og levekår, også lokalt. Ikke minst i Groruddalen.
Så bestefar forberedte seg litt på å forsøke kobling av det lokale og nasjonale, med en liten arrestasjon av Høyredamen i forhold til eget fagfelt, utdanning, i tillegg. Helst ta en liten klimarunde, der bestefar nå forsøker å legge en smule samfunnsengasjement, etter at partipolitikk er satt på sparebluss. Alle diskusjoner blir liksom meningløse om vi ødelegger energibalanse og økologisk samspill på sikt. Sager over greinene framtidge generasjoner skal sitte på….http://klimavalg2013.no/ http://www.besteforeldreaksjonen.no/

Så han prøvde si noe om at Aker- prosessen nok bør forstås ved omleggingen av offentlig sektor gjennom mange år. Der offentlige tjenester og rettigheter skritt for skritt er omorganisert for omsetning som andre varer på et åpent marked. Fri flyt også på slike områder. Der avkastning og økonomisk bunnlinje er målekriterier, og virksomhetene i økende grad er underlagt Regnskapsloven som annen forretningsdrift. New Public Management som ingen vil vedkjenne seg. En utvikling drevet fram i felleskap av AP og Høyre siden midt på 80-tallet.
At Huken-sirkuset trolig kan forstås i lys av tilsvarende nasjonale og internasjonale føringer. Der finansspekulasjon, økonomiske pyramidespill, urett, svindel og juridisk flisespikkeri hører med til Markedets dagsorden. Huken som en flik av slik utvikling. Som vi ser eksemplifisert i Europa og USA. Ikke til fordel for folk flest.
Som vi her hjemme fortsatt holder i tømme ved restene av den «Norske modellen.» Som har vært og er bra for folk flest. Først og fremst gjennom forhandlingssystem, lovfestede arbeidstakerretter, gjennom nasjonal styring med våre store ressursrikdommer. Har sikra oss litt mot elendigheten som har hjemsøkt europeiske land de siste åra. Arbeidsledighet. Velferdsordninger i fritt fall.

Bestefars innlegg ble vel helst litt usammenhengende og mangelfullt framført. Savnet kanskje litt av det lokale engasjementet som ble vist i flammende innlegg om pukkverk, Aker sykehus og Alna-elvas innestenging.
I det nære opprøres vi jo når helevesenet blir tungrodd. Når demokratiske vedtak og rettigheter vi er vant til (gjennom «norsk modell») gradvis blir overkjørt av finans og juridiske spissfindigheter. Når vi føler oss viklet inn i systemer og en utvikling vi ikke forstår, som kan gjøre oss aggressive og kanskje litt redde. Vi ser sjelden at de samme systemene vi irriteres over er tilrettelagt av de store partiene i en stilltiende storkoalisjon, Høyre og Arbeiderpartiet. Først og fremst som deres felles ansvar. Med FrP i dobbeltrolle, som både sutrer over og heier fram det samme systemet. Med småpartiene som mer eller mindre motstrebende haleheng. Ikke så rart om man møter politisk engasjement på sparebluss.

Bestefar kikket etter referat fra møtet i lokalavisas fredagsutgave uten å finne noe. Kanskje de trengte mer tid. Eller kanskje møtet ble for smått, nesten privat også for dem. De store linjene kan de ikke forventes å ta opp. Det er det forsåvidt ikke så mange andre som gjør heller.
Det er helst penga og markedet som rår. Med Erna og Siv på plass får nok penga rå enda mer. Om ikke akkurat våre penger, her i Groruddalen. Friere flyt for de store gutta. Så får vi det nok etterhvert litt mer som ellers i Europa…..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


fem − 1 =