Mens det ennå er tid?

Dette er tittelen på ei bok jeg har begått. Som kom ut i februar. Skråblikk fra et pensjonistvindu øverst i Groruddalen. Bestefarsbilder og ettertanker koblet til samtida. Her og nå.

Ganske korte tekster, noen litt lengre som kan leses i små porsjoner. Tekster som ikke behøver leses i sammenheng, men som kanskje likevel er et forsøk på å se sammenhenger. Flere av tekstene kan gjenfinnes på denne bloggsida. Men ikke alle. Les videre