Mens det ennå er tid?

Dette er tittelen på ei bok jeg har begått. Som kom ut i februar. Skråblikk fra et pensjonistvindu øverst i Groruddalen. Bestefarsbilder og ettertanker koblet til samtida. Her og nå.

Ganske korte tekster, noen litt lengre som kan leses i små porsjoner. Tekster som ikke behøver leses i sammenheng, men som kanskje likevel er et forsøk på å se sammenhenger. Flere av tekstene kan gjenfinnes på denne bloggsida. Men ikke alle. Les videre

Tonearter

Innimellom gleder jeg meg over Montaignes essays. Et lite sitat som à propos til en liten undersøkelse jeg nettopp svarte på om hvilke tonearter som foretrekkes i ulike sammenhenger:

«Pythagoras var i muntert lag med noen unge menn.Da han merket at de andre i festrusen stakk hodene sammen og planla å skjende kvinnene i et ærbart hus, befalte han fløytespillersken å gå over til en annen toneart. Og ved hjelp av langsom, streng og høytidelig musikk ble deres attrå varsomt tryllebundet og kjølnet.» (Montaigne: Essays, bok 1 kapittel 46 s.380).