La olja ligge!

Besteforeldre foran Stortinget: La olja ligge!
Lørdags formiddag, en gang i måneden i et halvt års tid, har Besteforeldrenes klimaaksjon demonstrert foran Stortinget. Med partytelt, plakater som oppfordrer til å la olja ligge, til å satse på fornybar energi. Deler ut små informasjonsbrosjyrer og ark i et optimistisk lite forsøk på å påvirke en utvikling.http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=5048 
Et forsøk på å gjøre politikere og forbipasserende oppmerksom på noe som blir stadig bedre dokumentert: At måten vi svir av ikke-fornybare ressurser på er iferd med å ødelegge samspillet i naturen i løpet av en liten generasjon eller to. Vi svekker vilkårene for at livet fortsatt skal gå rundt, eller om man vil: være bærekraftig. Det var hustrig og rått, men ganske trivelig foran Stortinget denne formiddagen. På selve Tinget var det vel ingen på en lørdag formiddag. Og de virker jo uansett fraværende når det gjelder reell klimasatsing i de tre største partiene
.
Regjeringens perspektivmelding framstår eksempelvis som underlig lesning i klimasammenheng.
Man tar liksom klimautviklingen med det største alvor, samtidig som det forutsettes at vi kan og skal fortsette som før med å investere i og svi av olje og gass. Man forutsetter stor velstandsøkning fram mot 2050, selv om de aller fleste av oss i «verdens rikeste land» allerede forbruker mange ganger det som er bærekraftig.
Det står mye interessant om naturmangfold og bærekraft i meldingen, mest om avskoging. Forestående oljeinvestering i det sårbare Lofoten-Vesterålen-Senja området ser ut til å være helt og holdent irrelevant for diskusjonen. Selv om en beslutning med stor rekkevidde for både klima og vern av reproduktive naturressurser burde være enkel: Ikke å gjøre noe. La olja ligge.
NHO viste ved sin årskonferanse nylig, at høyresiden så langt, står på samme linje som regjeringa, først og fremst ved AP (oljeministeren fra SP): Nå gjelder det å hente ut den siste olje.

Meldinga synes å forutsette at den beste måten å løse klimaproblemet på er ved prising og handling med klimakvoter. Selv om alle indikasjoner så langt viser at denne veien er en ren fiasko. (Klimakvoter er i dag nesten verdiløse). Meldingens implisitte forutsetning om å fortsette å satse på oljeutvinning i stort tempo, synes også å være blind for et scenario der markedsverdien av olje og gass som energibærere kan fordampe hurtig.
Rundt om i verden, også i store internasjonale, tradisjonelt markedsøkonomisk innrettede organisasjoner som IMF, ser det ut til at man snur seg. Noen synes å åpne for forståelse av at den utviklingen som dokumenteres ikke isolert dreier seg om naturvern, eller om natur og miljø. Framtidas inntjeningsmuligheter kan ligge i å utvikle og kontrollere fornybare energiressurser. Oljesatsing kan vise seg å bli et tapsprosjekt.
Det kan dreie seg om samfunnsøkonomi og sikkerhet i vid forstand. Framtidige økologikriser kan gi grobunn for stygge utslag av ideologiske villfarelser og vold. De økonomiske modellene og samfunnsmodellene vi har basert oss på til nå må trolig revideres fundamentalt. De nordiske samfunnene har kanskje et bedre utgangspunkt enn noen for å prøve ut slike revisjoner.
Den manglende evnen til å koble kunnskap og økonomi opp mot bærekraft, til å tenke nytt som perspektivmeldingen antyder, kan åpne et uant rom for høyresiden. Som det så langt ikke virker som de ser, selv om de blir pekt på:
http://energiogklima.no/nyhetsblogg/terje-osmundsen/erna-solberg-ma-kurere-hoyrefolks-klimaignoranse/
Det var mange vennlige kommentarer å få i det rå vinterværet foran Stortinget. Ikke vanskelig å bli kvitt informasjonsmateriell. Bestefar forsøkte å anslå stemning og synspunkter blant de forbipasserende. Kom til at kanskje bortimot halvparten virket nokså likegyldige, travlet forbi. Det er nå så mye reklame og ulike budskap på tilbud.
Av den resterende halvparten virket de fleste vennlig interessert, egentlig svært få som var bryskt avvisende. Det slo også bestefar at denne «vennlig interesserte» gruppen virket høyst mangfoldig. Fra dresskledd, tilsynelatende konservativ velstand, til glossy ungdom og lett utflytende raddiser i ulike aldre.
Kanskje et potensiale til å tenke på tvers av gamle politiske skillelinjer, tenkte bestefar optimistisk.

1 tanke om “La olja ligge!

  1. Tilbaketråkk: Besteforeldre foran Stortinget: La olja ligge | Besteforeldrenes Klimaaksjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


− tre = 6