Om meg

Jon Frode Blichfeldt (født 24. juni 1944 i Oslo), professor i pedagogikk og psykologi.

Jeg er vokst opp på en skole – i en lærerefamilie. Er selv utdannet lærer og psykolog med spesialistgodkjenning i arbeids- og organisasjonspsykologi. Gjennom studietida fra 1963 – 69 jobbet jeg mye som lærervikar, med sammenhengende engasjement i opptil et år. Etter studieavslutning v 69 jobbet jeg et år som skolepsykolog i Asker. Fra høsten 1970 tilsatt som vit.ass. ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for å bidra til oppbygging av et skoleprosjekt. Der ble jeg til 2004. Fra 1973 var jeg forsker II , etterhvert i mange år forskningsleder og forsker I. Fra 1986 til 1989 fungerte jeg som instituttleder. Fra 1987 tilsatt som amanuensis II i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og som professor II fra 1994 til 2004. I 2004 fikk jeg stilling som leder av Pedagogisk utviklingssenter og professor i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Oslo. Sommeren 2010 sluttet jeg som senterleder. Jeg gikk av som professor ved oppnådd aldersgrense sommeren 2011.  Som pensjonist jobber jeg faglig fortsatt litt med seminarer og bedømmelser på ulike nivåer – ved siden av skriving.

Forskningsområdene mine har særlig vært knyttet til arbeidsmiljø, organisasjonslæring og kunnskapsforvaltning. Jeg har også jobbet med konfliktløsning. Metodisk har arbeidet dels vært knyttet til aksjonsforskning, sosioteknisk teori og systemteori bl.a. i tradisjonen fra Tavistock og Arbeidsforskningsinstituttet. Arbeidsfeltene spenner fra helsevesen til prosessindustri, bygningsbransjen og transportsektoren, men først og fremst utdanningssektoren. Jeg har fått være med på miljø- utviklings- og evalueringsstudier på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, bl.a. nasjonale evalueringer av lederopplæring i videregående skole, programevalueringene av Reform 94 og Læreplan 97 samt utviklingsarbeid knyttet til seniortiltak i skolen. Fra 2004 – 2007 jobbet jeg som NOKUT – sakkyndig (Universitet og høgskolesektoren).Et par offentlig oppnevnte utvalg har jeg deltatt i: Utvalg for vurdering av skolens innhold (SI – utvalget 1979-83) og utvalget som skulle vurdere fremtidig struktur i videregående skole. (Blegen – utvalget 1989-91)

Internasjonalt har jeg hatt kortere oppdrag for UNDP i India og OECD, og var gjesteforsker ved Massachusetts Institute of Technology i 1991.

Bibliografi i utvalg

  • Blichfeldt, J.F. (2010): On knowledge bases and maps of knowledge. Some quiddities on getting to know in contemporary higher education. Nordic Studies in Education, Vol. 30 pp. 252-265.
  • Blichfeldt, J.F. (2007): Supporting good work? In: Löwstedt, J, Larsson,P, Karsten, S, and VanDick, R (eds): From intensified work to professional development. P.I.E. Peter Lang, Brussels
  • Blichfeldt, J.F. (2004): Oppgaverasjonalitet og Kunnskapsforståelse. Nordiske Organisasjonsstudier nr. 4
  • Blichfeldt, J.F. (2003): Lære for livet? Skolen som møteplass for mening og mestring. Evaluering av Reform 97. AFI-rapport nr. 7
  • Blichfeldt, J.F. og Aamodt, P.O. (1999): Om følgeforskningen i R94. I Kvalsund, R, Deichman-Sørensen, T. og Aamodt, P.O.(red): Videregående skole ved en skillevei? Oslo Tano Aschehoug.
  • Blichfeldt, J.F. (1996). Organisering og samarbeid: Motsetningsfylte prosesser. I Blichfeldt m.fl.: Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo, Tano Aschehoug.
  • Blichfeldt, J.F. Haugen, R. og Jangård, H. (1978) : Mot en ny skoleorganisasjon. Oslo Tanum.
  • Blichfeldt, J.F. (1973): Bakerst i klassen. Oslo Norli.
facebooktwitterby feather