Overhøvling av Plan- og bygningsetaten i Oslo

Det å «høvle over noen» er et uttrykk som hører hjemme i tvilsom mannstale og praksis. En «hø-hø» – kultur som i disse dager er satt betimelig under lupen. Bekymringsmeldinger og varsler om overgrep. Det siste året har vi undret over om det innenfor bygg- og eiendomsforvaltning finnes en egen «hø-hø» kultur der noen får ha seg på bekostning av andre, på bekostning av plan- regelverk og rimelig anstendig oppførsel. Det er ikke fritt for at dette innlegget er preget av et ønske om å gi en «overhøvling» til forvaltere av bygg- og eiendom i Oslo.

Gjennom de siste åra er det kommet mange dokumenterte varsler om hvordan Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE), i tett samspill med utbyggere og meglere undergraver kommunens småhusplan. Saker har vært belyst gjennom NRK «Brennpunkt.» Mange av sakene er fra Oslo Vest, fra etablerte nærsamfunn, fra boligsameier. Saken vår fra Oslo Nordøst er av de mer omfattende. (De kan letes opp av presse- og media som måtte være interessert: Saksnummer 201705766, 201707116, 201717120, 201707121, 201707125, 201707128, 201707131). Brev er undertegnet av en rekke opprørte innbyggere i Oslo: «Bekymringsmelding – Prinsipielt varsel om at lovverket ikke følges.»

Etterhvert som vi, i utgangspunktet som «menigmenn,» har begynt å grave i sakene er vi i tiltakende grad blitt forskrekket. Så langt vår økonomiske evne rekker har vi, etterhvert med sakkyndig hjelp fra arkitekter, jurister, profesjonell oppmåling osv. påvist svikt. Vi har meldt inn til PBE, til Fylkesmann og Sivilombudsmann, forsøkt å få politikere og presse i tale. Vi har informert om saksbehandlingsfeil, vilkårlighetsbehandling, avvik i kotekart, tvilsom ansvarsrett, underlige helomvendinger i saksforløp mm.

I vår sak drer det seg bl.a. om feil lovanvendelse i PBE vedrørende minste uteoppholdsareal, det dreier seg om ulovlig snauhogst av 3,7 mål skog i småhusbebyggelse – til åpenbar begunstigelse for utbyggere. Det dreier seg om omtvistet veirett som ikke er rettsprøvet, om dobling av trafikk i smal privat vei mm.

Foruten innmelding av klager og dokumentasjon, har jeg gjennom denne bloggen i ulike innlegg over tid forsøkt å belyse og tenke rundt saken. Tenke litt prinsipielt rundt det vi erfarer. Innleggende kan letes opp på bloggen min, jonfrode.no: 11.7.16: http://jonfrode.no/spekulasjonens-tid-allmenningens-tragedie/ 4.3.17: http://jonfrode.no/fedrenes-synder/ 29.12.17: http://jonfrode.no/tvilsom-byggesaksforvaltning/

Vår sak er, etter vårt kjennskap, fortsatt ikke ferdigbehandlet hos Fylkesmannen. Men gravemaskinen er igang. Bevismateriale knyttet til måleavvik osv. forsvinner, videre saksgang gjøres irrelevant. Med PBEs velsignelse gis utbyggere og meglere rom for ikke bare å undergrave småhusplan og regelverk. De får overhøvle både plan, skog og nærmiljø, høvler ned tillit til anstendig forvaltning og eiendomsutvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


1 × syv =