Om å lage hjemmeside

 

Noe jeg vel har tenkt på en stund, men uten foreløpig å komme så langt. Hvorfor prøver jeg å lage en hjemmeside? Hvordan vil jeg at hjemmesida skal se ut? Hvem tror jeg kan tenkes å lese den?

Pensjonistsyssel. 

For det første er forsøket situasjonsbetinget.  Jeg er nettopp er gått av med pensjon og vil ha noe å pusle med. Noe som gir litt utfordring og mening når man er kommet til veikryss der veiene som er gått, valgene som ble gjort er uomgjengelige, og ikke minst mye lenger enn de veistumpene som gjenstår å velge og vandre.

Noe av vandringen videre handler også om mulige bidrag innenfor arbeidsfeltene jeg har jobbet med: samspill og læring i organisasjoner, arbeidsmiljø, kunnskapsutvikling, litt konfliktløsning. Jeg kan tenke meg et begrenset omfang av ”oppdrag” – og har formalisert et ”Enkeltpers.foretak” i den anledning.

Det kan også handle om vandringer i personlige landskap knyttet til bosted, familie, kulturelle uttrykk og tilbud i brei forstand.

En del tid går til å rydde i gamle papirer og notater, lese, hive, lese.  Det gir mening å samle og sortere løse og faste tråder fra livet fram til pensjonen. Det meste hives eller blir liggende i skuffen, men noe tenker jeg kan være av interesse å dele med andre.  Upubliserte notater, refuserte innlegg som kanskje ikke var helt på viddene likevel.

Det jeg velger å legge ut for mulig forbipasserende har nok en innholdsmessig retning, en retning som jeg har prøvd, og stadig prøver ut, en faglig og nok også personlig identitet om man vil. Kanskje mine forsøk på “å være meg selv sammen med andre”, omtrent som jeg tror Stein Mehren har formulert det.

Holdninger, meninger og handlinger. 

Skal siden ha et ”budskap”?  Tja. Noe sterkt ideologisk eller politisk budskap ligger ikke i faglige og personlige vandringer. Hvilket ikke betyr at vandringene har vært retningsløse, eller at valg og standpunkt ikke er tatt underveis. Jeg kan prøve en liten oppsummering for å antyde faglig retning:

Som samfunnsforsker har jeg tenkt at forskningens bidrag, gjennom beskrivelser, modeller og analyser bør handle om å undersøke og sette i spill samfunnets rasjonalitetsformer.  Hvordan ser rådende fornuft ut? Hvordan kan den dokumenteres? Hvordan tas fornuften i bruk i konkret, dokumenterbar handling? Hvor synes fornuften og handlingene å komme til kort? I forhold til hva? Finnes testbare alternativer?

Fornuftsformer er aldri forutsetningsløse, som oftest har de problemer med å begrunne seg selv. De er vanskelig å gjennomskue, kan bli mytiske, fungere totalitært.  Det gjelder forskningen også.  Rådende fornuft og forskning kan tilsløre like gjerne som å avdekke, føre på villspor like mye som å veilede.

Mennesket kan kanskje sees som naturens måte å reflektere over seg selv på, komme til bevissthet om seg selv.  Et uendelig ansvar. Selvforståelsen, fornuftsformene våre, og handlingene som så langt demonstrerer fornuften tatt i bruk, må åpenbart forholde seg til store spørsmål etter hvert. Spørsmål om mulighetsbetingelsene for å forvalte livene våre på den lille kloden vi har.  Foreløpig synes vi i ferd med å sette oss sjøl på rødlista over truede arter.  Koblingen mellom rådende fornuft og handlinger synes dermed tvilsom. Dette er betraktninger som har en brei politisk side, som også må myntes ut i små daglige valg og handlinger. Det personlige. Der jeg verken foregir å ha gode løsninger eller fasitsvar. Men – kanskje kan bidra bitte litt fra min side til å sette tanker og fornuft i spill.

Hvordan kan eller bør ei side se ut?

Det foregående ser unektelig noe pompøst ut, og jeg vil egentlig at ei side skal være relativt enkel, både å administrere og forholde seg til.  Det siste handler også om hvem jeg tror, ønsker eller bør kunne lese den.  Formodentlig vil ei side først og fremst ha interesse for barn- og barnebarn og interessert familie ellers, men kanskje også for noen fagfeller, venner, med- og motvandrere eller alminnelig nysgjerrige som tilfeldigvis måtte droppe innom.  Når man først er ute på verdensveven kan jo hvem som helst dukke opp.

Foruten de rent tekniske sidene, som jeg foreløpig plundrer litt med, er det kategoriene som volder besvær innledningsvis.  Når man slår opp ”store spørsmål” blir det lett til at ”alt henger sammen med alt” – og dermed lett til at” ikke noe henger sammen med noen ting”.

Jeg tenker foreløpig å organisere sida i noen ”faste kategorier” – og en sidespalte som er en mer ”dynamisk” side, en blogg.  De faste sidene er ikke åpne for kommentarer, noe bloggen er. Men jeg forbeholder meg rett til å godkjenne kommentarer – og vil bare akseptere slike som er identifiserbare under eget navn.

I de faste kategoriene tenker jeg å legge ned lengre tekster av mer faglig art, gjerne som er publisert tidligere innenfor feltene organisasjon og utdanning i brei forstand, eller som jeg måtte klare å skrive etter hvert.  Lenker jeg finner faglig interessante.  Jeg tenker også at egenbeskrivelsen hører hjemme blant faste kategorier – som et slags cv- dokument.  Kanskje også her en underkategori knyttet til dokumenterte slektssammenhenger. Det vi bidrar med i det offentlige rom, valgene vi tar, er neppe uavhengig av hvor vi kommer fra. Grensene mellom det private/personlige og offentlige overlater jeg i hovedsak til Knausgård å teste åpent ut (men kan nok tenkes å være med og diskutere).  Facebook og Twitter som “sosiale medier” for deling av det personlig/private velger jeg å holde meg unna, men kan kanskje ikke helt unngå å forholde meg litt dem som fenomen.

Jeg bruker innledningsvis tidligere innlegg og tekster også for å øve meg litt på hvordan ting kan legges inn og redigeres, kanskje etter hvert gis design, kobles, lenkes.

Jeg tenker foreløpig at bloggsida litt kan speile de faste kategoriene.  Organisasjon og utdanning – i brei forstand.  Eksempler på hvordan jeg/vi har forsøkt/forsøker å koble og diskutere fornuft og handling. Også i det små. Jeg tror og håper kanskje – at det siste kan reflekteres i en kategori jeg foreløpig vil kalle ”Pensjonistliv.”  Litt løpende tanker om løst og fast når man med god samvittighet kan sove til man våkner, gi seg god tid til kaffe, morgenaviser, ettertanker og undringer.

Disse tankene om å starte ei nettside er den første teksten i den kategorien….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


syv × 2 =