Vår nye Tro

Gjennom historien har vår virkemåte, våre måter å organisere oss på, våre tanker, tro, tvil og håp vært knyttet sammen og reflektert i forhold til ideologiske begrepssystemer, politiske og/eller religiøse. Slike fungerer totalitært og undertrykkende i den grad alle andre perspektiver, virkemåter og tanker må innordnes og underordnes ett perspektiv og system – en Herre.

I økende grad forutsettes markedsøkonomisk logikk og tro i all vår virkemåte, tenkning og organisering. Den er i ferd med å bli Vår nye Herre som vi retter våre bønner og vår tro mot. Liturgi og krav til menighetenes/knektenes virke- tenke- og talemåter nedfelles i overstatlige organisasjoner (som WTO og IMF). Troen overvåkes av overnasjonale stater som USA og EU, presses fram av overnasjonale finansgiganter støttet av sine yppersteprester i økonomifagene, vår nye Alma Mater. Forvaltes av media infiltrert i finansgigantene. Fornuften tas fangen i troens lydighet av lokale nasjonale politikere fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet. Vekst, konkurranse og fri flyt framfor vern, omtanke, fordeling og samarbeid!

Herrens nye bønn

Vår Økonomiske Vekst

Du som er i Markedet

Kom til Oss som eier aksjene

og produksjonsmidlene.

Skje Vår vilje i Markedet og

Over alt på Jorden.

 Gi Oss i dag Vår daglige profitt

La Vår skyld forlates mens vi

ikke forlater våre skyldnere

 Led Oss ikke inn i altruisme

og fri oss fra skatt og kollektiv fordeling

For Vår skal rikdommen, makten og æren

være i all evighet.

Amen

 

Menighetens nye trosbekjennelse

 Jeg tror på Egoismen,

Den Økonomiske Vekstens

Og Fremskrittets Skaper

 

Jeg tror på Økonomisk liberalisme og

Den Frie Konkurransen. ,

Født av individets ønske

om egen rikdom.

Oppdaget av Adam Smith, 

pint under sosialismen, men ikke død og begravet.

Gjenfødt etter Murens fall og opphøyet i

Amerikas Forente Stater og EU

Skal derfra komme igjen for å dømme

Naturen, levende fellesskap og ufødte.

 

Jeg tror på det Hellige Marked

En Hellig alminnelig Børs

Fordelingens unnlatelse

Varens oppstandelse

og den Evige vekst.

 

Amen

                                   Trykt i Klassekampen – baksida ca. 2007

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


1 + seks =